suginti

suginti
2 sugìnti, sùgina, sugýnė tr. 1. uždrausti: Aš sugyniau tą darbą dirbti, t. y. uždraudžiau J. 2. refl. susivaldyti: Nesusgynęs pasakiau, kad tu pats durnas Trgn. 3. sudrausti, suniekinti: Jis norėjo nusipirkti blėtos, buvo ir pinigų pasiėmęs, ale Marytė sugýnė Pc. 4. refl. susiginčyti: Dėl menkų niekų susìgina Svn. Mes teip susigýnėm, kad led nesusimušėm Svn. \ ginti; apginti; atginti; išginti; nuginti; paginti; perginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • suginti — sugiñti vksm. Šùnys sùginė avi̇̀s į tvártą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suginti — 1 sugiñti, sùgena, sùginė 1. tr. prk. suvaryti: Lietus žmones sugena į pastoges rš. | Liuob sugins suvarys visas sijono kvaldas į pryšakį Sd. 2. tr. pavyti: Jis mane ties liptu sùginė Up. Sugink ripką (suturėk ir atmušk) J.Jabl. 3. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 2 apgìnti, àpgina, apgynė tr. 1. išsaugoti, atremti puolimą: Klesti žemė, kurią mūsų rankos apgynė rš. Apgynė tėvynę nuo interventų sp. Apìgina Slm. | Aš apgyniau aną nuo vilko J. Papievis, nušokęs nuo prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo šuns… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 1 atgiñti, àtgena, àtginė tr. 1. nuo savęs tolyn nuvaryti: Kad aną šalin nuo savęs atgeni, jis apent grįžta pas tavęs P. 2. refl. atsivyti: Oniukė prikrito prie žemės pasiklausyti, bene atsigena BsPII83. 3. į kurią nors vietą nuvaryti gyvulius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 2 atgìnti, àtgina, atgynė tr. DŽ 1. atremti puolimą: Galvijus nuo javų, neprietelius nuo tėviškės atgìnti KI35. Led atgyniau šunis nuo jojo J. | prk.: Ligą atgìnti KII325. Ugniagesiai atgynė mano namą BŽ340. | refl.: | Padavė jam skepetaitę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daginti — 1 ×dagìnti, dàgena, dàginė (hibr.) tr. visiškai pavyti: Vagį bėgantį giniau giniau ir nedaginiau J. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • genutys — genutỹs sm. (3b) aptvaras gyvuliams suginti: Čia seniau buvo genutỹs, o dabar trobos pastatytos Žgč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ginti — 1 giñti, gẽna, gìnė tr. K, Š 1. varyti: Gink visus vaikus šalin Vdžg. Bepigu neginti, kad bėga S.Dauk. | Dabar bimbalelį giñsiam (toks vaikų žaidimas) Vkš. | prk.: Tokios kal̃bos Tarutį dar labiau liūdesin ginė P.Cvir. Gena visus dienos į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”